ต้อนรับสู่ บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ดำเนินธุรกิจรับซื้อขวดพลาสติก ประเภทต่าง ๆ ที่ผลิตจาก PET ซึ่งเป็นวัสดุที่ผ่านการใช้งาน หรือ เรียกว่า ขยะพลาสติก มาผ่านกระบวนการรีซีเคิล เพื่อแปรรูปเป็นวัตถุดิบแก่บริษัทผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ส่งขายให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

        บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2543    ทางบริษัทฯ   เล็งเห็นคุณค่าของกระบวนการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้ว โดยการนำกลับมาแปรรูปเพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยทางผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ต้องสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ และรวมถึงต้องมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทฯ จึงดำเนินกิจการรับซื้อขวดพลาสติกประเภทต่าง ๆ ที่ผลิตจากเชื้อ PET ซึ่งเป็นขวดที่ผ่านการใช้งานแล้ว นำมาผ่านกระบวนการแปรรูปและส่งต่อให้กับบริษัทฯ ซึ่งผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอต่าง ๆ เช่น โรงงานปั่นด้าย โรงงานผลิตอุปกรณ์รถยนต์ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงงานผลิตหมอน ผ้าห่ม รวมถึงโรงงานผลิตตุ๊กตา เป็นต้น