ต้อนรับสู่ บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจรับซื้อขวดพลาสติก ประเภทต่าง ๆ ที่ผลิตจาก PET ซึ่งเป็นวัสดุที่ผ่านการใช้งาน หรือ เรียกว่า ขยะพลาสติก มาผ่านกระบวนการรีซีเคิล เพื่อแปรรูปเป็นวัตถุดิบแก่บริษัทผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ส่งขายให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ